SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Vi vil gi barna allsidige erfaringer og opplevelser slik at det siste året blir husket som positivt og innholdsrikt. Det er utarbeidet standarder for alle barnehagene i Gjerdrum kommune når det gjelder overgangen mellom barnehage og skole. Her er det blant annet skissert hvordan overføring av informasjon mellom barnehage og skole skal gjennomføres.

I Espira Brådalsfjellet:

  • får alle skolestartere egen skolespiresekk m/ innhold
  • har alle skolestartere et fellestilbud med samlinger en gang i uka hele året. Barna blir kjent med ulike farger og former, matematiske begreper og skriftspråket gjennom bokstavene våre. På førskolen blir det lagt vekt på grunnleggende ferdigheter som er viktige med tanke på skolestart; både i forhold til lese- og skriveopplæringen, læringsstrategier og sosiale relasjoner.
  • har vi førskolekor første mandag hver måned sammen med alle førskolebarna i Gjerdrum kommune her i Espira Brådalsfjellet med egen korleder. Dette avsluttes med en flott konsert i Kulturhuset på våren
  • avslutter førskolen med tur til Rolvsrudbukta på Fornebu i mai/ juni
  • skolestarterne overnatter i barnehagen i juni
  • høytidlig avslutning på barnehagens sommerfest med utdeling av diplom
Personvern og cookies