Miljøfyrtårn

Espira Brådalsfjellet er miljøfyrtårnsertifisert.  Det innebærer at alle avdelinger arbeider bevisst med miljøarbeid tilpasset barnas alder. Vi har innarbeidet gode rutiner for avfallsbehandling. Både barn og voksne skal være kjent med og ha et forhold til avfallshåndtering, både i barnehagen, på turer i nærmiljøet og på turer i skogen.

Vi har valgt ut noen felles områder som skal være avfallsreduserende og miljøsparende:

  • Barna har egne tegnebøker for å redusere papirforbruket.
  • Personalet kopierer tosidig.
  • Vi veier glass og metall og leverer det på miljøstasjon.
  • Vi begrenser bruken av tørkeskap.
  • Mye av skriftlig informasjon til foreldre sendes på mail.
  • Vi slukker lys i rom som ikke er i bruk.
  • Miljøspira skal bidra til at alle avdelinger jobber målbevisst og har høyt fokus på miljø.

Mål for Miljøspira:

Barna skal utvikle kunnskap, holdninger og praktiske ferdigheter knyttet til miljøvern.

Personvern og cookies